BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Дисципліни

Дисципліни, що викладаються викладачами

1. Бухгалтерський облік
2. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
3. Аналіз господарської діяльності
4. Аналіз діяльності суб’єктів господарювання
5. Аудит
6. Фінансовий облік 1
7. Фінансовий облік 2
8. Управлінський облік
9. Організація і методика аудиту
10. Облік у зарубіжних країнах
11. Інформаційні системи і технології в обліку
12. Податки в системі бухгалтерського обліку
13. Облік на підприємствах малого бізнесу
14. Прикладне програмне забезпечення бухгалтерського обліку
15. Теорія економічного аналізу
16. Основи обліку і аналізу в банках
17. Вступ до спеціальності облік і аудит
18. Облік в бюджетних установах
19. Облік в торговельних організаціях
20. Облік і аналіз в бюджетних установах
21. Податковий облік
22. Основи наукових досліджень
23. Контроль і ревізія
24. Облік і аудит в банках
25. Організація обліку
26. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
27. Звітність підприємств
28.Облік і аудит
29. Облік зовнішньоекономічної діяльності
30. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
31. Облік та аналіз руху грошових потоків
32. Облік у селянських та фермерських господарствах
33. Аудит у зарубіжних країнах
34. Облік та техніка проведення зовнішньоекономічних операцій
35.Облік і фінансова звітність підприємств за міжнародними стандартами
36. Облік в галузях національного господарства
37. Облік і звітність в оподаткуванні
38. Оцінка в бухгалтерському обліку
39. Стратегічний управлінський облік
40. Судова бухгалтерія
41. Податки і податкова політика
42. Облікова політика підприємства
43. Бухгалтерський облік в управлінні
44. Історія розвитку обліку і контролю
45. Фінансовий облік і звітність
46. Облік і фінансова звітність
47. Облікова політика підприємства
48. Податкова система
49. Системний аналіз
50. Стратегічний аналіз
51. Екологічний облік і аудит
52. Облік та техніка проведення зовнішньоекономічних операцій
53. Професійна етика бухгалтера та аудитора
54.Судово-бухгатерська експертиза
55. Спецкурс з бухгалтерського обліку
56. Фінансовий аналіз

Зав. каф. обліку, аналізу і аудиту А.О. Касич

Читати 793 разів Останнє редагування Середа, 22 квітня 2015 12:12