BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Історія кафедри

Підготовка фахівців за спеціальністю “Облік і аудит” в Кременчуцькому державному політехнічному університеті ім. Михайла Остроградського здійснюється з 1996 р. З метою забезпечення високої рівня професійної підготовки фахівців з обліку і аудиту у 1999 р. було створено відповідну кафедру. Її очолив к.п.н., доцент Москаленко П.Г. Значний досвід роботи і творчий підхід Москаленка П.Г. дозволили запроваджувати в навчальний процес нові методики викладання у вищій школі. В 2001 році на посаду завідувачки кафедри було призначено к.е.н. Касич А.О., яка продовжила формування традицій колективу у сфері навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи.

Головним завдання кафедри є забезпечення навчального процесу відповідно до вимог МОНУ. Кафедра підтверджує достатній рівень підготовки студентів під час акредитації. Так, у 2002 році оцінкою кропіткої роботи всього колективу кафедри стало рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України про визнання напряму (спеціальності) 0305 “Економіка і підприємництво”, 7.03500901 “Облік і аудит” акредитованим за ІІІ (третім) рівнем. Повторну акредитацію спеціальності за кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «спеціаліст» кафедра провела в 2007 та 2012 роках. А у 2014 році кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.030509 «Облік і аудит».

Відповідно в даний час за спеціальністю “Облік і аудит” у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського здійснюється ступенева підготовка фахівців: “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”. Окрім зазначеного, кафедра обліку та аудиту здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів на інших факультетах (автомобільному, юридичному, інших) за 9-ма спеціальностями. Загалом викладачі забезпечують викладання понад 40 дисциплін, за якими повністю сформовані навчально-методичним комплекси. З моменту відкриття в університеті спеціальності “Облік і аудит” підготовка фахівців здійснюється як за державним замовленням, так і за цільовими договорами між університетом і підприємствами, а також навчання за контрактами.

Високий попит на дану спеціальність і, як наслідок, зростаюча кількість студентів потребували розширення складу кафедри, серед яких і кандидати наук, і фахівці високої кваліфікації, що мають дослід практичної роботи бухгалтера у реальному секторі економіки. В 1999-2000 рр. колектив кафедри поповнили молоді, енергійні та творчі кадри. Деяку нестачу педагогічного досвіду заповнювали методичні семінари та наукова робота викладачів кафедри, результатом якої стали захисти дисертацій викладача та випускників кафедри: Хоменко Л.М., Лисиченко О.О., Безуглої В.О.,Винника С.М., Онищенко О.В. В даний час професорсько-викладацький склад кафедри представляють: 1 професор, доктор економічних наук; 5 доцентів, кандидатів економічних наук; 4 старших викладачів. Кафедра постійно працює над активізацією наукової роботи: переважна більшість викладачів працюють над написанням дисертацій, посібників підручників. До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти І-V курсів, що дозволяє якісніше виконувати курсові, наукові та дипломні роботи, виступати з доповідями на гуртках кафедри, конференціях; приймати участь в олімпіадах, які проводяться за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Студенти кафедри є активними учасниками всіх факультетських наукових та організаційних заходів.

Серед студентів кафедри учасники та переможці Всеукраїнських Олімпіад з обліку і аудиту, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів наукових робіт, наукових конференцій студентів та молодих учених (у тому числі міжнародних). Також студенти кафедри приймають активну участь у громадських, культурних та спортивних заходах університету. Окремі студенти презентують ВНЗ на державному та міжнародному рівні. 

Плідна навчальна та наукова робота студентів стає основою їх подальшого працевлаштування. Випускники кафедри обліку і аудиту працюють на провідних підприємствах різних форм власності та видів діяльності та займають. Зокрема, випускники кафедри працюють керуючими відділень банківських установ, головними бухгалтерами та заступниками на промислових підприємствах та фінансових установах. 

Основним завданням кафедри обліку, аналізу і аудиту є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які були б конкурентоспроможними в сучасних умовах. Саме тому кафедра постійно підтримує зв’язок з підприємствами м. Кременчука визначаючи рівень відповідності спеціалістів-випускників кафедри потребам підприємств, а також проводячи науково-дослідну роботу за важливими для національного господарства напрямами. 

Читати 7406 разів Останнє редагування Середа, 22 квітня 2015 11:54